Alles over Emelwerda College

In deze schoolwiki vindt u alle informatie voor ouders en leerlingen.

Welkom op school

Van harte welkom op het Emelwerda College en het Vakcollege Noordoostpolder. Deze digitale schoolgids is bedoeld voor ouders, leerlingen en andere belangstellenden. De gids geeft informatie over de gang van zaken op onze brede scholengemeenschap waar leerlingen van vmbo-basis t/m gymnasium onderwijs volgen. De mavo-, havo- en vwo- leerlingen gaan naar het Emelwerda College, de vmbo-basis- en vmbo-kader-leerlingen gaan naar het Vakcollege Noordoostpolder. We hopen dat uw kind zich snel thuis voelt bij ons op school.

De middelbare schooltijd is een ontdekkingsreis: wie ben ik, wat kan ik, hoe leef ik samen met anderen en wat kom ik eigenlijk op deze wereld doen? Bij ons op school is er ruimte en veiligheid om te ontdekken wat van waarde is. Wij reizen graag als gids met de leerlingen mee, met oprechte nieuwsgierigheid naar wie zij zijn.

Daarbij willen we verder kijken dan prestaties, gedrag en zelfbeeld. We willen altijd proberen te zien dat iedere leerling een uniek, waardevol mensenkind in ontwikkeling is, met een eigen verhaal, eigen talenten en ideeën. Aan ons de taak om leerlingen ruimte te bieden én kaders aan te reiken die helpen om een beeld van de toekomst te kunnen vormen en daarbij het beste mee te geven dat wij te bieden hebben, zodat zij zelf de samenleving van morgen kunnen helpen vorm te geven.
Wij delen graag wat ons inspireert. Je zult merken dat we daarin ook verschillend zijn. Dat vinden we waardevol, omdat we daardoor zelf blijven oefenen om met al onze verschillen en met vallen en opstaan een gemeenschap te vormen. In alle diversiteit voelen we ons allemaal aangesproken door inzichten die verankerd zijn in de christelijke waarden, die in de genen van onze school zitten:
- ieder mens is waardevol, ongeacht wat hij of zij presteert;
- de ander is net zo waardevol als jij en verdient daarom respect;
- ieder van ons kan op zijn of haar eigen manier van betekenis zijn voor zichzelf, de ander en de wereld;
- je kunt altijd opnieuw beginnen;
- we zijn onderdeel van het kwetsbare weefsel van alle leven op aarde en daarvoor samen
medeverantwoordelijk.

De Bijbel inspireert ons om mee te bouwen aan een wereld vol gerechtigheid, vrede en liefde, waarin Jezus Christus ons is voorgegaan. Met deze bagage gaan we iedere dag opnieuw op weg. Op deze gezamenlijke reis houden we daarbij steeds de toekomst van onze leerlingen voor ogen.

Binnen het Vakcollege Noordoostpolder is zowel het openbaar als het christelijk onderwijs herkenbaar. Dit geldt voor het dagelijks handelen, de dagopeningen en de vieringen. We starten elke dag met een dagopening uit Oase, een magazine met verhaaltjes en gedichten over actuele maatschappelijke thema’s. Docenten kunnen kiezen uit een bijbelse of algemeen levensbeschouwelijke opening. Een dagopening biedt de gelegenheid om met elkaar in ook gesprek te zijn over andere dingen dan alleen de lesstof en leerlingen zich bewust te laten worden wie ze zijn en wat ze voor anderen kunnen betekenen.

Als je door de gangen van het Emelwerda College en het Vakcollege Noordoostpolder loopt, zie je meteen dat er in elke onderwijsafdeling betekenisvol en ondernemend onderwijs geboden wordt. Onze leerlingen krijgen les in een realistische context. Hoe dat er in de praktijk uitziet verschilt per afdeling, per vak en zelfs per docent. Je leert namelijk het meest in een aantrekkelijke leeromgeving. Daarom doen we er alles aan om het onderwijs zo boeiend mogelijk te maken. Daarbij verbinden we ons onderwijsprogramma nadrukkelijk met de echte wereld. We dagen leerlingen uit in het dagelijks onderwijs, maar ook met uitdagende projecten, opdrachten en stages binnen de verschillende afdelingen. Je komt onze leerlingen overal tegen, want een school schermt zich niet af van de buitenwereld. Er komen nieuwe beroepen met nieuwe mogelijkheden. Door deze vorm van onderwijs ontwikkelen leerlingen ondernemende vaardigheden, leren zich presenteren, creatief zijn en zicht krijgen op hun loopbaan.

Tot slot. Een goed contact is altijd van groot belang. Als u vragen hebt, of u wilt iets kwijt over uw zoon of dochter? Aarzel niet. Maak gebruik van de contactmogelijkheden met mentor/coach door het sturen van een mail of neem telefonisch contact op. Graag zien we u ook op de verschillende spreek- en voorlichtingsavonden die georganiseerd zullen worden. We waarderen uw betrokkenheid.
Zowel de ‘nieuwe’ als ‘vertrouwde’ leerlingen en ouders wensen we veel succes en we kijken uit naar een waardevol cursusjaar.

Mede namens het team,

Pieter Brandwijk,
directeur Emelwerda College