Tienercollege

Het Tienercollege

Het Tienercollege Noordoostpolder is een initiatief van de Stichting Aves en het Emelwerda College. Op het Tienercollege zijn groep 7 en 8 en de eerste twee klassen van het voortgezet onderwijs samengevoegd. De leerlingen kunnen na vier jaar Tienercollege meteen door naar de derde klas van het voortgezet onderwijs.

Het Tienercollege NOP staat voor:

 • 10-14 onderwijs;
 • Lef;
 • Eigen regie leerling;
 • Eigenaarschap;
 • Persoonlijk leren;
 • Eerlijke kansen bieden;
 • Talenten ontdekken;
 • Inspirerend/betekenisvol;
 • Verbinding;
 • Onderzoekend en ontdekkend leren;
 • Growth mindset;
 • Buiten naar binnen halen.

‘In het Tienercollege onderzoeken en ontwikkelen we samen onderwijs waarin kinderen kansen kunnen creëren en hun talenten kunnen ontdekken en ontwikkelen.’ 

-  Pieter Brandwijk - Directeur Onderwijs Emelwerda College

Het Tienercollege NOP is geschikt voor de leerling die:

 • graag van alles onderzoekt en uitprobeert;
 • zelf wil meebeslissen over wat hij leert en hoe hij leert;
 • zijn eigen talenten wil ontdekken en gebruiken;
 • wat meer tijd wil om te wennen aan het voortgezet onderwijs;
 • zijn eigen grenzen wil opzoeken;
 • graag samenwerkt met andere leerlingen;
 • vol ideeën zit;
 • goed zelfstandig kan werken;
 • het advies kaderberoeps heeft gekregen, maar nogal theoretisch is ingesteld;
 • een uitstroomprofiel van mavo of hoger heeft.

De overheid verwacht dat er de komende jaren veel meer Tienercolleges komen, op allerlei plekken in Nederland. De overheid stimuleert deze ontwikkeling ook, omdat zij denkt dat het Tienercollege voor sommige kinderen echt een uitkomst biedt.

Regeerakkoord 2017: ‘Sommige kinderen zijn gebaat bij een meer geleidelijke overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs. De 10-14-scholen, een samenwerkingsvorm tussen basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs, voorzien in zo’n behoefte. Voor dergelijke vormen van samenwerking komt meer experimentele ruimte.’

Het Tienercollege is gevestigd in het Emelwerda College en heeft een gedeelde ingang met CBS De Koperwiek, aan de Wilgenlaan 1
Website: www.tienercollegenop.nl 
E-mail: info@tienercollegenop.nl

Adres

Wilgenlaan 1, 8302 AM Emmeloord

Projectleider Tienercollege

Dhr. H. Timmerman
06 44 27 46 02
info@tienercollegenop.nl