contactinformatie

College van Bestuur

Mw. M. Sijbom-Hassing, bestuurder
bestuurssecretariaat@emelwerda.nl
0527 634561

Directie

Dhr. P. Brandwijk, directeur onderwijs
bestuursssecretariaat@emelwerda.nl

Dhr. M. de Wit, directeur bedrijfsvoering a.i.
bestuursssecretariaat@emelwerda.nl
0527 634 561

Schoolleiding Vakcollege Noordoostpolder

Mevrouw K. Dijk, k.dijk@vakcollegenoordoostpolder.nl
Mevrouw A. Jansen, a.jansen@vakcollegenoordoostpolder.nl

Afdelingsleiders

MAVO (VMBO THEORETISCHE LEERWEG EN VMBO GEMENGDE LEERWEG)

vacant
0527 634562

HAVO/VWO

S. de Lange - Span, afdelingsleider onderbouw havo en vwo (klas 1 en 2)
s.delange-span@emelwerda.nl
0527 634576

Dhr. G. van der Kolk, afdelingsleider bovenbouw havo (klas 3, 4 en 5)
g.vanderkolk@emelwerda.nl
0527 745875

N. van der Zandt, afdelingsleider bovenbouw vwo (klas 3, 4, 5 en 6)
n.vanderzandt@emelwerda.nl
0527 634571

Coördinator leerlingondersteuning (zorg)


Mw. A. Smale
a.smale@vakcollegenoordoostpolder.nl

Mw. R. Menage
r.menage@emelwerda.nl
0527 634584

Leerlingbegeleiders

Dhr. H. Frietema
h.frietema@emelwerda.nl 

Mw. W. de Vries (Dyslectiecoach)
w.devries@emelwerda.nl

Mevr. T. de Jong
t.dejong@emelwerda.nl

Basisschoolcoördinator

Mevr. S. de Lange-Span
s.delange-span@emelwerda.nl

Contact


VAKCOLLEGE NOORDOOSTPOLDER

Postbus 1129, 8300 BC Emmeloord
0527 634588
info@vakcollegenoordoostpolder.nl
www.vakcollegenoordoostpolder.nl

EMELWERDA COLLEGE
Postbus 16, 8300 AA Emmeloord
0527 634567
info@emelwerda.nl

www.emelwerda.nl

Gebouw de Es

Vakcollege Noordoostpolder
Espelerlaan 70, 8302 DC Emmeloord

Gebouw de Wilg (mavo)

Wilgenlaan 1, 8302 AM Emmeloord

Gebouw de Peppel (havo/vwo)

Peppelaan 1, 8302 AL Emmeloord