Alledaagse zaken

De lestijden

* Havo-3 heeft pauze met de klassen 1&2 mhv

Het 45-minuten-rooster


Pauzetijden1:
VAKCOLLEGENoordoostpolder:
LEERJAAR 1&2

Emelwerda college:
1,2 mavo;
1,2,3 havo;
1,2 vwo

Pauzetijden2:
VAKCOLLEGE Noordoostpolder LEERJAAR 3&4
Emelwerda College:
3,4 mavo;
4,5 havo;
3,4,5,6 VWO

08.30-09.15
11
09.15-10.0022
10.00-11.0010.00 - 10.15
-----------------------

3
3
-------------------
10.45-11.00
11:00-11.4544
11.45-13.00
11.45-12.15
-----------------------

5
5
--------------------
12.30-13.00
13.00-13.45
66
13.45-14.457
------------------------
14.30-14.45
7
---------------------
14.30-14.45
14.45-15.3088
15.30-16.15
99

Lessentabel klas 1

*Leerlingen maken een keuze  uit deze drie vakken 
(2) Cambridge Engels wordt gevolgd naast Engels. 
(4) Onderzoek & ontwerpen 
**Bij sportoriëntatie worden de sportklassen gecombineerd.

VakkenVWo  
  
VWO/HAVo

vwo/havo
sportKL**
mavo/havo
mavo/havo
sportkl.**
VMBO
Kader
VMBO
basis
Nederlands4444444
Engels
3333333
Cambridge Engels

(2)

(2)
Frans33333
Duits22222
Wiskunde4444433
Technologie & toepassing33
Aardrijkskunde22211
Geschiedenis
2


2


2


11


Mens & maatschappij
22
Biologie22233
Muziek & drama1111122
Kunst & cultuur2222222
Lichamelijke opvoeding
3333344
Sportoriëntatie KWT3
Godsdienst1111111
Onderzoek & ontwerpen
(4)(4)
Cultuurklas2*2*2*
Workshops2*2*2*
Begeleidingsuur (incl. ict)2212111
Vakcollege techniek44
Vakcollege zorg en welzijn33
Vakcollege economie33
Loopbaanoriëntatie11
Rekenen11
Steunles1111111
36363636363535

Lessentabellen klas 2 

VWovwo
gymn.
vwo
sportk.
vwo
techn.
havohavo
sportk.
havo
tech.
mavo
sportk.
mavovmbo
bk

Nederlands

3333333334
Engels
3333333333
Cambridge Engels(5)(5)(5)(5)(5)
Frans323333322
Duits222222222
Latijn3
Grieks2
Economie222**
Wiskunde3333333333
Natuurkunde2222222222**
Onderzoek & ontwerpen4
Aardrijkskunde222222222
Geschiedenis222222222
Mens & Maatschappij2
Biologie2**
Biologie222222222
Rekenen111111
Muziek11111111
Kunst & cultuur21 of
2***
2222*2
Lichamelijke opvoeding3232332333
Sportoriëntatie KWT333
Godsdienst1111111111
Internationalisering0,5
Maatschappelijke diensttijd1111111
Vakcollege11
Cultuur KWT2*2*2*Technologie & toepassing22
Begeleidingsuur1111111111
Loopbaanoriëntatie
(voor mavo in Bèta Challenge)
0,5
1
Steunles1111111111
3535 (36)3635 (36)353635 (36)3535
35

Afkortingslijst leerwegen en vakken:

lwoo leerweg ondersteunend onderwijs
vmbo   voorbereidend middelbaar            beroepsonderwijs 
mavo    middelbaar algemeen voortgezet   onderwijs
vc     vakcollege
hv    havo/vwo
havo    hoger algemeen voortgezet onderwijs
vwo    voorbereidend wetenschappelijk onderwijs h/v    havo/vwo
bavo    basisvorming
vc    vakcode
lakc    Latijnse taal en kunst en cultuur

BL    Basisberoepsgerichte leerweg met lwoo ondersteuning
B    Basisberoepsgerichte leerweg 
K    Kaderberoepsgerichte leerweg 
G    Gemengde leerweg
T    Theoretische leerweg
M   Mavo
H    Havo
V    Vwo

 (5) keuzevak Cambridge Engels komt in plaats van Engels en het keuzevak. In het gymnasium en het technasium komt Cambridge Engels in plaats van Engels, de steunles en als extra lesuur (36e uur) op de lessentabel.

* de leerlingen kunnen een keuze maken uit: cul- tuurklas en workshops bij havo/vwo en cultuurklas en k&c bij de mavo. Bij de cultuur- klas worden mavo, havo en vwo gecombineerd.

** natuurkunde wordt gekozen bij vakcollege techniek, biologie bij vakcollege ZenW en economie bij vakcollege economie

*** 2 lesuren bij combi 2V + 2VG

Bij onvoldoende belangstelling (minder dan 10 leerlingen kiezen een vak of afdeling) behoudt de school zich het recht voor dit niet aan te bieden.

Lessentabel klas 3

vwo
ath.
vwo
gymn.
vwo
techn.
havo
techn.
havomavovmbo
kader
vmbo
basis
Nederlands33333444
Engels22233333
Cambridge Engels(2)(2)(2)(2)(2)
Frans22222
Duits222223*
Latijn2
Grieks2
Economie222223**3**3**
Wiskunde3333343***3***
Natuurkunde33322
Natuurkunde en scheikunde 13**3**3**
Natuurkunde en scheikunde 23**3**3**
Scheikunde22222
Onderzoek & ontwerpen55
Aardrijkskunde2223*
Geschiedenis323333*
Biologie222223**3**3**
Maatschappijleer22
Maatschappijkunde3***3***
Muziek11
Kunst & cultuur222111
Kunstvakken 110,50,5
Lichamelijke opvoeding22233322
Lichamelijk opvoeding 23*
Godsdienst11111111
Technologie & toepassing3
Internationalisering11
Maatschappelijke diensttijd1
Begeleidingsuur mentor11111111
Rekenen11
Vakcollege1010
Keuzevakken3***3***
Steunles111111
Loopbaanoriëntatie11
35 (36)36 (37)35 (37)35 (36)353535,535,5

(4) keuzevak Cambridge Engels komt in plaats van Engels en internationalisering. De technasium- en gymnasiumleerlingen met Cambridge Engels hebben een extra lesuur op de tabel.
* Keuze andere vakken: 3 vakken met in totaal 9 lesuren (een 2e sectorvak kan ook).
** Keuze sectorvakken: 1 uit 3 vakken.
*** Keuze uit wiskunde en maatschappijkunde.
**** De volgende keuzevakken worden aangeboden in de 3e en 4e klas van het Vakcollege:

 • Ondersteuning bij sport- en
 • bewegingsactiviteiten
 • Ondernemen
 • Mode en design
 • ICT
 • Keuken
 • Interieurontwerp en design
 • Fotografie

Bij de keuzevakken kiezen de leerlingen 1 vak. Een keuzevak wordt in 1 jaar afgesloten.

N.B. Het aanbod van de keuzevakken is onder voorbehoud (afhankelijk van beschikbare docenten die het
vak kunnen geven).

De vakken Ne, En en Wi sluiten voor minimaal 1 lesuur per week aan bij de lesbrieven van het Vakcollege. In leerjaar 1 wordt 1 uur vakcollege techniek gegeven door de docent K&C. In leerjaar 1 wordt het vak biologie geïntegreerd aangeboden in de lessen Zorg en Welzijn. De leerlingen in het profiel Zorg en Welzijn in de basisberoepsgerichte en kaderberoepsgerichte leerweg kunnen bij aanvang van klas 3 maatschappijkunde als examenvak kiezen, i.p.v. wiskunde. De vakken rekenen en wiskunde worden in klas 4 (en indien mogelijk ook in klas 3) gegeven door dezelfde docent.

Lessentabellen klas 4 mavo en vmbo b/k

Vakkenmavo tlvmbo glvmbo kadervmbo basis
Nederlands4444
Engels4433
Duits4*4*3*****3*****
Economie3**3**3**3**
Wiskunde443****3****
Natuurkunde en scheikunde 14**4**3**3**
Natuurkunde en scheikunde 24*4*
Aardrijkskunde 3*3*
Geschiedenis3*3*
Biologie3**3**3**3**
Rekenen***11
Maatschappijleer22
Maatschappijleer 23*****3*****
Kunstvakken 1
Lichamelijke opvoeding2222
Lichamelijke opvoeding 23*3*
Godsdienst1111
Technologie en Toepassing44
Begeleidingsuur1111
Loopbaanoriëntatie11
Vakcollege1010
Keuzevakken3*****3*****
Sectorwerkstuk11
Steunles***11
31/32 (34)31/32 (34)3333

* Keuze uit vakken vrije deel: GL kiest 1 vak en TL 2 vakken. Kan met een extra vak (een tweede sectorvak kan ook) aangevuld worden tot maximaal 34 lesuren.
** Keuze sectorvakken: één uit drie vakken.
*** Leerlingen die in klas 3 mavo de rekentoets niet hebben gehaald kunnen in de steunles in klas 4 de herkansing voorbereiden.
**** Keuze uit wiskunde en maatschappijkunde.
***** Zie opmerking over aangeboden keuzevakken bij de tabel van de derde klassen (pagina 15).

Lessentabel klas 4 en 5 havo

vakkenVCH4H5
Nederlandse taal en literatuurnetl43,5
Engelse taal en literatuurentl34
Cambridge engelscam3
Duitse taal en literatuurdutl43,5
Franse taal en literatuurfatl43
Spaanse taal en literatuursptl11
Economieecon43,5
Wiskunde AwisA33
Wiskunde BwisB34
Geschiedenisges33
Aardrijkskundeak33
Natuurkundenat43,5
Scheikundeschk33
Biologiebiol43,5
Onderzoek & ontwerpen*O&O33
Rekenenrek1
Maatschappijleermaat2
Maatschappijwetenschappenmaw33
Culturele kunstzinnige vormingckv2
Bedrijfseconomie / man. & org. beco33
Lichamelijke opvoedinglo21
Bewegen, sport en maatsch.bsm33
Kunst (beeldende vormgeving)kubv33
Kunst (muziek)***kumu33
Godsdienstgd11
Module1mod1
Module2mod2
Loopbaanoriëntatielob
Mentoruur**mentor11
Steunlessl11
Profielwerkstukpws

Lessentabel klas 4 t/m 6 vwo

vakkenVCV4V5V6
Nederlands taal en literatuurnetl343
Engelse taal en literatuur entl233
Cambride Engelscam34
Duitse taal en literatuurdutl333
Franse taal en literatuurfatl333
Latijnse taal en kunst en cultuurlakc454
Griekse taal en literatuurgrtl212
Spaanse taal en literatuursptl111
Economieecon333
Wiskunde AwisA533
Wiskunde BwisB543
Wiskunde CwisC542
Wiskunde DwisD212
Geschiedenisges333
Aardrijkskundeak233
Natuurkundenat333
Scheikundeschk233
Biologiebiol333
Onderzoek & ontwerpen*O&O444
Maatschappijleermaat2
Maatschappijwetenschappenmaw233
Culturele kunstzinnige vormingckv21
Management en organisatiem&o33
Lichamelijke opvoedinglo221
Kunst (beeldende vormgeving)kubv333
Godsdienstgd111
Module 1mod1
Module 2mod2
Loopbaanoriëntatielob
Mentoruurmentor111
Steunlessl111
Profielwerkstukpws

* Naast de 3 lesuren in de tabel hebben de leerlingen 2 lesuren, waarin zelfstandig gewerkt wordt.
** leerlingen die in klas 4 de rekentoets niet hebben gehaald kunnen in de steunles in klas 5 de herkansing voorbereiden.
*** Van de 3 lesuren wordt het theorieuur gezamenlijk ingeroosterd met kubv.

Huiswerk

Bij het maken en leren van het huiswerk verwerkt de leerling de leerstof. Er zijn betere resultaten te verwachten als de leerling regelmatig aandacht aan het huiswerk besteedt. Het Emelwerda College gaat er vanuit dat de ouders hier ook achter staan. Tijdens de les, maar ook in de steunlessen, kan een leerling ondersteuning krijgen bij het huiswerk.  Er wordt ook tijdens de les, onder begeleiding van een docent, huiswerk gemaakt. Soms kan het huis- werk maken ook direct na de lessen plaatsvinden. In Magister kunnen de leerlingen en ouders/verzorgers zien welk huiswerk bij een bepaalde les hoort.

Afspraken over huiswerk:

 •  Gebruik van de huiswerkfunctie in Magister verplicht in klas 1 t/m 4 MHV.

 •  Gebruik van de huiswerkfunctie in Magister facultatief in klas 5HV en 6V; de docent mag ervoor kiezen om alleen een studiewijzer voor een langere periode te gebruiken en geen huiswerk per les op te geven.

 • In klas 1 en 2 wordt het huiswerk ook op papier in de agenda genoteerd; uiteraard dienen deze gegevens overeen te komen met het huiswerk dat in Magister staat. De papieren agenda is leidend.

 • Huiswerk wordt aan het einde van de les opgegeven en op hetzelfde moment of uiterlijk aan het eind van de lesdag (om 17.15 uur) door de docent in Magister gezet; het is niet toegestaan om ’s avonds nog huiswerk voor de volgende dag in Magister te gaan zetten of reeds opgegeven huiswerk nog te gaan uitbreiden.

 • Huiswerk wordt indien mogelijk voor een aantal lessen vooruit opgegeven (liefst voor een hele schoolweek), zodat de leerlingen hun werkzaamheden kunnen plannen.

Introducties, excursies, schoolreizen en andere activiteiten

Wij vinden het belangrijk dat de leerlingen elkaar en hun leraren zo snel mogelijk leren kennen. Daarom organiseren we in de brugklassen, de derde klassen mavo, derde klassen havo en vierde klassen havo een introductie. In de tweede klassen mavo, havo en vwo onderbouw vinden twee kennismakingsdagen plaats met bijzondere activiteiten. In de gehele school worden excursies georganiseerd die bij de lessen passen. Ook wordt een aantal andere activiteiten voor de leerlingen georganiseerd, zoals de dagen voor de verschillende leerjaren en sporttoernooien. Verder worden er voor het vak ckv bezoeken gebracht aan musea en theaters. Alle buitenschoolse activiteiten hebben een vormende en educatieve waarde. Deelname aan de activiteiten die hierboven genoemd zijn, is verplicht, want ze vinden allemaal plaats in het kader van het lesprogramma.

Verlof, afwezigheid en ongeoorloofd verzuim


Verlof

Wanneer leerlingen één of meer lessen moeten missen vanwege bijvoorbeeld het bezoek aan een arts, kunnen ouders vooraf verlof aanvragen door de verlofaanvraag  in te vullen en te ondertekenen. Als de verlofaanvraag voor ons niet duidelijk is, of we kunnen het verlof niet toestaan, nemen we altijd contact op met thuis.

Vakantie onder schooltijd is alleen mogelijk als een kind niet met zijn ouders tijdens de schoolvakanties op vakantie kan gaan door de specifieke aard van het beroep van (één van) de ouders. In dat geval mag de schoolleiding eenmaal per schooljaar vrij geven, zodat er toch een gezinsvakantie kan zijn. Het betreft de enige gezinsvakantie in dat schooljaar. Bij de aanvraag moet een werkgeversverklaring worden gevoegd waar- uit de specifieke aard van het beroep én de verlofperiode van de betrokken ouder blijken. Verder dient met de volgende voorwaarden rekening gehouden te worden: in verband met een eventuele bezwaarprocedure moet de aanvraag ten minste acht weken van tevoren worden ingediend, tenzij kan worden aangegeven waarom dat niet mogelijk was

 • de verlofperiode mag maximaal 10 schooldagen beslaan;
 • de verlofperiode mag niet in de eerste twee weken van het schooljaar vallen;
 • geen vrij op de dag voor een vakantie;
 • een ziekmelding die wordt gebruikt om verlof te krijgen, wordt gemeld bij de leerplichtambtenaar.

Religieuze verplichting en verlof

Wanneer een kind plichten moet vervullen die voort- vloeien uit godsdienst of levensovertuiging, bestaat er recht op verlof. Als richtlijn geldt dat hiervoor één dag per verplichting vrij wordt gegeven. Deze vorm van verlof moet minimaal twee dagen van tevoren bij de afdelingsleider van de school worden gemeld.

Andere gewichtige omstandigheden

Onder ‘andere gewichtige omstandigheden’ vallen situaties die buiten de wil van de ouders en/of de leerling liggen. Voor bepaalde omstandigheden kan vrij worden gevraagd. Hierbij moet gedacht worden aan:

 • een verhuizing van het gezin (1 dag)
 • het bijwonen van een huwelijk van bloed- of aanverwanten (1 dag)
 • ernstige ziekte van bloed- of aanverwanten (het aantal verlofdagen wordt bepaald in overleg met de directeur en/of de leerplichtambtenaar)
 • overlijden van bloed- of aanverwanten (1 dag)
 • viering van een 25-, 40-, of 50-jarig ambtsjubileum en het 12,5, 25-, 40-, 50- of 60-jarig (huwelijks) jubileum van bloed- of aanverwanten (1 dag).

De volgende situaties zijn geen ‘andere gewichtige omstandigheden’:

 • familiebezoek in het buitenland;

 • vakantie in een goedkope periode of in verband met een speciale aanbieding;

 • vakantie onder schooltijd bij gebrek aan andere boekingsmogelijkheden;

 • een uitnodiging van familie of vrienden om buiten de normale schoolvakantie op vakantie te gaan;

 • eerder vertrek of latere terugkeer in verband met (verkeers)drukte;
  verlof voor een kind, omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn.

Voor eindexamenkandidaten is het heel belangrijk dat ze de data voor schoolexamens en examens goed in hun agenda hebben opgeschreven. In principe krijgen de examenkandidaten geen verlof als er op die dag een examentoets plaatsvindt.

Afwezigheid

Alle scholen voor voortgezet onderwijs moeten gegevens over absentie, via een eenduidige inzet van ICT, aan het externe verzuimloket DUO (dienst uitvoering onderwijs) en de leerplichtambtenaar beschikbaar stellen. De mentor zal het proces van absentieregistratie en de maatregelen die erbij horen in één van de eerste mentorlessen bespreken.

Ongeoorloofd verzuim

Document Verzuimprotocol

Het Emelwerda College heeft een verzuimprotocol opgesteld, waarin de maatregelen t.a.v. spijbelen worden vastgelegd.

Ziekte

Wanneer een leerling ziek is, willen wij dit graag direct weten. Ziekmeldingen kunnen via het het magister portaal of app gemeld worden. Wanneer een leerling tijdens de lessen ziek wordt, mag hij naar huis, als de verzuimcoördinator of afdelingsleider toestemming heeft gegeven. We vinden het belangrijk om te weten of de zieke leerling veilig is thuisgekomen, daarom vragen wij de ouders ons even terug te bellen hierover.

Scholen zijn verplicht om informatie over de duur van de ziekte door te geven aan de leerplichtambtenaar.

De leerplichtambtenaar kan op basis hiervan contact opnemen met de ouders/verzorgers. Kan een leerling langere tijd niet naar school komen, dan gaan we samen met de ouders/verzorgers kijken hoe we het onderwijs, rekening houdend met de ziekte, kunnen voortzetten. Hierbij kunnen we gebruik maken van de deskundigheid van een consulent onderwijsondersteuning zieke leerlingen. Voor leerlingen opgenomen in een academisch ziekenhuis zijn dat de consulenten van de educatieve voorziening. Voor alle andere leerlingen betreft het de consulenten van de onderwijsbegeleidingsdienst. Wij vinden het belangrijk dat de leerling in de situatie dat hij/zij ziek is ook contact blijft houden met de klasgenoten en de mentor. Het continueren van het onderwijs, door middel van maatwerk, is belangrijk om leerachterstanden zoveel mogelijk te voorkomen en sociale contacten zo goed mogelijk in stand te houden. Wanneer u hier meer over wilt weten dan kunt u informatie vragen aan de mentor van uw zoon/dochter. Ook kunt u informatie vinden op de website van de onderwijsbegeleidingsdienst in uw regio en op de website van Ziezon, ‘www.ziezon.nl’.

  Busverlof

  In bijzondere gevallen kan aan een leerling toegestaan worden de les maximaal 10 minuten vóór het eind te verlaten om een bus te halen. Een leerling krijgt deze toestemming alleen als leerlingen een uur of langer moeten wachten op een bus. Hiervoor wordt een pasje verstrekt door de afdelingsleider. De afdelingsleider beoordeelt elk geval afzonderlijk.

  Lessen Lichamelijke opvoeding

   Wanneer een leerling vanwege lichamelijke beperkingen niet kan meedoen aan de lessen lichamelijke oefening, kunnen de ouders bij de afdelingsleider hiervoor vrijstelling aanvragen.

  Leefregels

  In een scholengemeenschap, waarin veel mensen dagelijks met elkaar omgaan, zijn regels nodig, om alles goed en veilig te laten verlopen. Er zijn weinig regels nodig als iedereen zich daar dan ook aan houdt. Bij overtreding van de regels kunnen vanzelfsprekend sancties volgen. In ernstige gevallen of bij het wei- geren van uit te voeren opdrachten kan de directeur een leerling voor hoogstens een week de toegang tot de lessen ontzeggen, waarbij vervangend werk kan worden opgedragen. De directie is bevoegd de leerling één- of meerdaags te schorsen. Het bestuur is bevoegd een leerling definitief van school te verwijderen. In een aparte brochure, die aan het begin van het schooljaar aan de leerlingen in het eerste en derde leerjaar wordt uitgereikt, zijn de verschillende leefregels verder uitgewerkt.

  Regels en protocollen
  Leefregels Emelwerda College

  Rookvrije school

  Het Emelwerda College is een rookvrije school. Dit houdt in dat er in de school en op het schoolterrein niet mag worden gerookt. Het gehele schoolterrein is een rookvrije zone, 24 uur per dag, 7 dagen per week. Dit besluit is genomen om de volgende redenen:

  1. Het gaat ons om de persoonlijke gezondheid van onze leerlingen.
  2. Het Emelwerda College wil bijdragen aan de algehele maatschappelijke trend om het roken te verminderen.

  We zullen alles in het werk stellen om deze maatregel zo goed mogelijk te ondersteunen met allerlei activiteiten, onder andere tijdens het mentoruur, de lessen mens & gezondheid en de lessen burgerschap. We doen dit omdat roken slecht voor de gezondheid is. Uit onderzoek blijkt dat hoe jonger je bent als je ermee begint, hoe moeilijker het later is om ermee te stoppen. Wij vinden een rookvrije en gezonde omgeving voor iedereen belangrijk.

  Geluid- en beeldopnamen

  Het is leerlingen niet toegestaan om zonder toestemming van een personeelslid, in of om de gebouwen, geluids- en of beeldopnamen te maken en te verspreiden. Tijdens de lessen kan de school Video Interactie Begeleiding (SVIB) inzetten. Dit is een methodiek waarbij in overleg met de leerkracht video-opnames worden gemaakt van lessituaties, specifiek de interactie van de leerkracht met de klas. Er wordt zo’n 20 tot 40 minuten van de lessituatie vastgelegd. Vervolgens worden de opnames door de leerkracht en de SVIB begeleider samen geanalyseerd. Hierbij wordt gekeken naar het handelen van de docent. Doel van SVIB is om de effectiviteit en de kwaliteiten van de leerkracht te versterken. Leerlingen kunnen hierbij dus gefilmd worden. Vooraf wordt in de klas bekend gemaakt, dat er t.b.v. het onderwijs/de leerkracht video-opnames gemaakt worden.

  De gemaakte videobeelden zijn alleen beschikbaar voor de desbetreffende docent en de begeleider. Ouders/verzorgers kunnen vooraf kenbaar maken dat hun kind niet gefilmd mag worden. De verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van cameratoezicht geschiedt met inachtneming van de bepalingen van het Privacyreglement Emelwerda College. Het cameratoezicht vindt plaats vanwege de beveiliging van de toegang tot gebouwen en terreinen en de bewaking van zaken die zich in gebouwen of op terreinen bevinden.

  Publicatie van foto’s van leerlingen en personeel

  Portretten kunnen ook worden gemaakt zonder opdracht. Een fotograaf kan b.v. op school foto’s maken van lessituaties, of foto’s maken bij een sportdag, schoolreis of excursie. In deze gevallen geldt de volgende regel: publicatie mag, tenzij dit een redelijk belang van de geportretteerde schendt.

  De meeste portretten zijn niet in opdracht. De wet is dan iets minder strikt: er is geen toestemming nodig van de geportretteerden om de foto te mogen publiceren. De fotograaf moet dan zelf inschatten of publicatie nadelig zou zijn voor de mensen op de foto (art. 21 Auteurswet). Als dat zo is, dan mag hij niet publiceren. Ouders/verzorgers die niet willen dat hun zoon/dochter gefotografeerd of gefilmd worden, worden verzocht om dit vooraf kenbaar te maken bij de school.

  AVG

  Vanaf 25 mei 2018, is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht geworden in heel Europa. In Nederland hadden we met de WBP al een goede privacywetgeving. In de nieuwe wet is een aantal zaken aangescherpt.

  In meerdere formele documenten hebben we voor het Emelwerda College beschreven welke afspraken en uitgangspunten wij hanteren op het gebied van informatiebeveiliging en privacy (IBP). Op de website zijn diverse documenten, uitgangspunten en afspraken te bekijken. In Magister kunnen ouders aangeven of zij toestemming geven voor gebruik van beeldmateriaal.

  Regels en protocollen
  Informatie Beveiligings En Privacy Beleid Emelwerda College

  Vakantierooster schooljaar 2023-2024

  Vakanties en vrije dagenvanT/m
  Herfstvakantie

  21 oktober 2023

  29 oktober 2023

  Kerstvakantie

  23 december 2023

  7 januari 2024

  Voorjaarsvakantie

  17 februari 2024

  25 februari 2024

  Goede Vrijdag

  29 maart 2024
  Tweede Paasdag

  1 april 2024


  Koningsdag (in meivakantie)

  27 april 2024


  Meivakantie (incl. Bevrijdingsdag)27 april 202412 mei 2024

  Hemelvaart (en dag erna)

  9 mei 202410 mei 2024
  Tweede Pinksterdag20 mei 2024
  Zomervakantie (leerlingen)22 juli 20241 september 2024