Documenten

Regels en protocollen AVG voor ouders Informatie Aandacht Plus Samenwerken Aan Passend Onderwijs Algemene documenten Activiteitenagenda mhv 2023 2024 Informatie Bewaarkaart 2023 2024 Algemene documenten CAO VO Informatie Cultuurklas Informatie Dyslexiebeleid Governance & Beleid EC Bestuursverslag 2018 Governance & Beleid EC Bestuursverslag 2019 Governance & Beleid EC Bestuursverslag 2020 Governance & Beleid EC Statuut MR Governance & Beleid Ec Bestuursverslag 2022 Informatie Eigendommenverzekering T B V Leerlingen Brief Governance & Beleid Emelwerda College Bestuursverslag 2021 Emelwerda College Informatie En Bestelflyer 2023 2024 PTA boekjes Examenreglement Commissie Van Beroep PTA boekjes Examenreglement Mavo Havo Vwo 2022 2023 Emelwerda College PTA boekjes Examenreglement Vmbo Basis Kader Vakcollege Noordoostpolder 2023 2024 Informatie Formatief Evalueren Voorlichting Open Dag 2020 Regels en protocollen Genotmiddelenprotocol Nadanop Geslaagden Havo 2023 Geslaagden Mavo 2023 Geslaagden Vwo 2023 Governance & Beleid Getekend Fg Reglement Inspectierapporten Herstelonderzoek 2022 Hr 82300197 Emelwerda College Advertentie Lid Raad Van Toezicht Page 0 Regels en protocollen Informatie Beveiligings En Privacy Beleid Emelwerda College Governance & Beleid Integriteitscode Informatie Klachtenregeling Governance & Beleid Klokkenluidersregeling Informatie Laptop Regels en protocollen Leefregels Emelwerda College Regels en protocollen Leerlingenstatuut Emelwerda College Handleidingen Magister App Ouders 2022 2023 Governance & Beleid Managementstatuut Ec 2022 Informatie Medezeggenschapsraad Informatie Mr Folder 23 Informatie Ondersteuningsplan Informatie Ondersteuningsstructuur Emelwerda College Informatie Onderwijsbrochure Vakcollege Noordoostpolder 2023 2024 Governance & Beleid Onderwijsvisie Emelwerda College Juli 2019 Informatie Onderwijsvisie Emelwerda College Juli 2019 Governance & Beleid Onze Belofte Governance & Beleid Organogram Emelwerda College PTA boekjes Ouderavond 2021 4vwo PTA boekjes Ouderavond 5v 061021 PTA boekjes Ouderavond 6v 2021 Informatie Plusonderwijs En Delf Informatie Pp Kennismakingsavond Nieuwe Brugklassers Informatie Privacy Verklaring Website Regels en protocollen Privacyreglement Emelwerda Def Regels en protocollen Procedure Schorsen En Verwijderen Regels en protocollen Protocol Cameratoezicht Ec Mei 2022 Regels en protocollen Protocol Datalek Versie 1 0 November 2019 002 Informatie Protocol Medicijnverstrekking En Medisch Handelen Regels en protocollen Protocol Pesten PTA boekjes Pta Basis Kader 3 PTA boekjes Pta Basis Kader 4  PTA boekjes Pta Havo 4 PTA boekjes Pta Havo 5 PTA boekjes Pta Mavo 3 PTA boekjes Pta Mavo 4 PTA boekjes Pta Vwo 5 PTA boekjes Pta Vwo 6 PTA boekjes Pta vwo 4 Governance & Beleid Reglement College Van Bestuur Emelwerda College Juni 2017 Governance & Beleid Reglement Raad Van Toezicht Emelwerda College Juni 2017 Informatie Rentcompany Flyer Informatie Schooljaaragenda 2022 2023 Governance & Beleid Schoolplan Emelwerda College 2019 2023 Informatie Schoolprofiel Emelwerda College Regels en protocollen Schoolveilgheidsplan 2018 Governance & Beleid Schoolveiligheidsplan Nop Informatie Sportklas Governance & Beleid Statuten Emelwerda College Governance & Beleid Strategisch Beleidsplan 2019 2025 Algemene documenten T&T zoekt opdrachtgevers Informatie Technasium Regels en protocollen Toetsbeleid Juni 2022 Governance & Beleid Toezichtskader Raad Van Toezicht Regels en protocollen Verlof Regels en protocollen Verzuimprotocol Inspectierapporten Vierjaarlijks Onderzoek Bestuur 2022 Informatie Voorlichting Pta 2021 PTA boekjes Voorlichtingsavond 4h 2021 22