Documenten

Regels en protocollen AVG voor ouders Informatie Bewaarkaart 2022 2023 Handleidingen Communicatie Magister6 Leerlingen Handleidingen Communicatie Magister6 Ouders Informatie Cultuurklas Governance & Beleid EC Bestuursverslag 2018 Governance & Beleid EC Bestuursverslag 2019 Governance & Beleid EC Bestuursverslag 2020 Governance & Beleid EC Statuut MR Informatie Eigendommenverzekering T B V Leerlingen Brief Governance & Beleid Emelwerda College Bestuursverslag 2021 PTA boekjes Examenreglement Mavo Havo Vwo 2022 2023 Emelwerda College Informatie Formatief Evalueren Voorlichting Open Dag 2020 Regels en protocollen Genotmiddelenprotocol Nadanop Governance & Beleid Getekend Fg Reglement Inspectierapporten Herstelonderzoek 2022 Regels en protocollen Informatie Beveiligings En Privacy Beleid Emelwerda College Governance & Beleid Integriteitscode Informatie Klachtenregeling Governance & Beleid Klokkenluidersregeling Informatie Laptop Regels en protocollen Leefregels Emelwerda College 2020 Regels en protocollen Leerlingenstatuut Emelwerda College Handleidingen Magister App Ouders 2022 2023 Informatie Medezeggenschapsraad Informatie Mr Folder 21 Informatie Ondersteuningsplan Informatie Ondersteuningsstructuur Emelwerda College Governance & Beleid Onderwijsvisie Emelwerda College Juli 2019 Informatie Onderwijsvisie Emelwerda College Juli 2019 Governance & Beleid Organogram Emelwerda College PTA boekjes Ouderavond 2021 4vwo PTA boekjes Ouderavond 5v 061021 PTA boekjes Ouderavond 6v 2021 Informatie Plusonderwijs En Delf Informatie Pp Kennismakingsavond Nieuwe Brugklassers Informatie Privacy Verklaring Website Regels en protocollen Privacyreglement Emelwerda Def Regels en protocollen Protocol Datalek Versie 1 0 November 2019 002 Informatie Protocol Medicijnverstrekking En Medisch Handelen Regels en protocollen Protocol Pesten PTA boekjes Pta Boekje 4vwo PTA boekjes Pta Havo 4 PTA boekjes Pta Havo 5 PTA boekjes Pta Mavo 3 PTA boekjes Pta Mavo 4 PTA boekjes Pta Vwo 5 PTA boekjes Pta Vwo 6 Governance & Beleid Reglement College Van Bestuur Emelwerda College Juni 2017 Governance & Beleid Reglement Raad Van Toezicht Emelwerda College Juni 2017 Informatie Rent Company bestelflyer Governance & Beleid Schoolplan Emelwerda College 2019 2023 Informatie Schoolprofiel Emelwerda College Regels en protocollen Schoolveilgheidsplan 2018 Governance & Beleid Schoolveiligheidsplan Nop Informatie Sportklas Governance & Beleid Statuten Emelwerda College Governance & Beleid Strategisch Beleidsplan 2019 2025 Algemene documenten T&T zoekt opdrachtgevers Informatie Technasium Regels en protocollen Verlof Inspectierapporten Vierjaarlijks Onderzoek Bestuur 2022 Informatie Voorlichting Pta 2021 PTA boekjes Voorlichtingsavond 4h 2021 22 Informatie hoogbegaafdheid